Úspech Švédska v boji proti rakovine pľúc

Švédsko ukazuje ostatným krajinám, ako účinne znižovať počet fajčiarov a zachrániť životy troch miliónov Európanov behom 10 rokov

Saving Lives Like Sweden

Autori: Human D, Milton A, Fagerström K, Le Houezec J, Răescu M, Crawley FP, Car H, Sobczak A, Letlape K, Perkins J, Verrastro D, Ballin SD, Fernández FN, Glover M, Fowle JR,

Uverejnené: 21. júna 2023 vo Varšave

Úvod: Napriek dlhým desaťročiam snahy o kontrolu užívania tabaku, vo svete stále fajčí 1,3 mld. ľudí. Počet fajčiarov klesá vo vyspelých krajinách len veľmi pomaly (v nízko a stredne príjmových krajinách takmer vôbec) – s jedinou výnimkou, a tou je Švédsko. V roku 2021 stanovila EÚ pre všetky členské štáty cieľ stať sa do roku 2040 „smoke-free“ krajinami bez dymu (definované podľa European Network for Smoking and Tobacco Prevention ako prevalencia fajčenia v dospelej populácii < 5 %). Švédsko je so 17ročným náskokom pred ostatnými krajinami EÚ najbližšie splneniu tohto cieľa. Za posledných 15 rokov Švédsko znížilo podiel fajčiarov v populácii z 15 % v roku 2008 na dnešných 5,6 % (priemerná miera fajčenia v EÚ je v súčasnosti 23 %, teda takmer päťnásobne vyššia). Incidencia karcinómov vo Švédsku je v aj dôsledku toho o 41 % nižšia než vo zvyšku EÚ, čo korešponduje s nižšou mierou úmrtnosti na onkologické ochorenia (o 38 % nižšia ako je priemer krajín EÚ).

Miera úmrtnosti v dôsledku fajčenia (2000-2019) podľa príčiny úmrtí: Švédsko (žltou) vs. priemer EÚ (modrou)

Rôzne prístupy k dosiahnutiu statusu „smoke-free“ krajiny bez dymu

 • Rámcová dohoda WHO o kontrole tabaku – opatrenie k monitorovaniu užívania tabaku (MPOWER): nefajčiarske verejné priestory, podpora zanechania fajčenia, varovanie na tabakových výrobkoch, jednotné balenie tabakových výrobkov bez firemných grafických prvkov, zákaz reklamy, osvetové zdravotnícke kampane, zvýšenie dane na tabakové výrobky.
 • Koncept „Generácia bez tabaku“ – znemožňuje predaj tabakových výrobkov ľuďom narodeným po určitom dátume:  napr. v Singapure obyvateľom narodeným po 1. januári 2000.
 • Znižovanie rizík (harm reduction) prostredníctvom menej škodlivých alternatívnych nikotínových produktov – elektronických cigariet, nikotínových sáčkov, vlhčeného orálneho „žuvacieho“ tabaku (snus) a výrobkov so zahrievaným tabakem. Tento prístup nie je obsiahnutý v Rámcovej dohode WHO o kontrole tabaku (napriek tomu, že bol v jej pôvodnom znení zakotvený v článku 1 písm. d).

Švédska cesta ku statusu „smoke-free“ krajina bez dymu

 • Dôsledné uplatňovanie tradičných nástrojov kontroly tabaku spolu so zdravotnou osvetou populácie
 • Zaistenie dostupnosti širokého spektra alternatívnych nikotínových produktov s dokázateľne nižším rizikom – elektronických cigariet, nikotínových sáčkov, vlhčeného orálneho „žuvacieho“ tabaku (snus) a výrobkov so zahrievaným tabakom (toho času v širokej ponuke rôznych príchutí a koncentrácií nikotínu, ktoré sú pre fajčiarov dostatočne prijateľné, aby k nim prešli od klasických cigariet)
 • Odstupňované zdanenie tabakových výrobkov podľa miery ich zdravotného rizika.

Potvrdenie švédskeho konceptu

 • Krajiny s vysokou mierou prijatia alternatívnych nikotínových produktov boli schopné dosiahnúť výraznejšie zníženie fajčenia v spoločnosti.
 • Príkladom sú severské štáty Švédsko a Nórsko (široká dostupnosť alternatívnych produktov vrátane orálneho tabaku snus a nikotínových sáčkov) v porovnaní so susednými štátmi Dánskom a Finskom, kde sú alternatívne výrobky pre znižovanie rizika zakázané (viď obr.):

Denná prevalencia fajčenia vo Švédsku a Nórsku vs. v Dánsku a Fínsku

Porovnanie Švédska vs. Belgicka vs. EÚ v následkoch fajčenia

 • Belgicko má trojnásobne vyššiu prevalenciu fajčenia ako Švédsko (21 vs. 7 % v roku 2020)
 • Úmrtnosť v dôsledku fajčenia a strata rokov života v dôsledku choroby (disability adjusted life year – DALY) je v Belgicku vyšša (viď obr.):
 • Rozdiel sa nedá vysvetliť socioekonomickými odlišnosťami medzi oboma krajinami – majú porovnateľnú veľkosť populácie i vekovú štruktúru, obe krajiny sú Svetovou bankou klasifikované ako vysokopríjmové, koeficient rozloženia bohatstva v spoločnosti je takmer totožný, obe krajiny sú konštitučné monarchie s parlamentným systémom.
 • Napriek tomu je medzi obidvomi krajinami výrazný rozdiel v uplatňovanej stratégii kontroly tabaku: o Švédsko: široká dostupnosť menej škodlivých alternatív užívania nikotínu

o Belgicko: zákaz predaja nikotínových sáčkov, obmedzenie predaja e-cigariet

Záver:

 • Švédsko je príkladom toho, ako účinná je kontrola tabaku, pokiaľ se do nej implementuje aj stratégia znižovania rizík.
 • Prevalencia fajčenia vo Švédsku klesá rýchlejšie ako v ostatných krajinách na svete.
 • Švédsko má v celej EÚ naprieč oboma pohlaviami najnižšiu incidenciu karcinómu pľúc (17,7/100 000) a najnižšiu mortalitu na karcinóm pľúc (14,4/100 000). Má tiež najnižšiu úmrtnosť mužov na zhubné nádory všeobecne (152/100 000).
 • Dáta WHO ukazujú, že švédska incidencia karcinómov je o 41 % nižšia ako v ostatných európskych zkrajinách, čo korešponduje s celkovou o 38 %. nižšou úmrtnosťou na onkologické ochorenia.
 • Švédsko má zároveň o 39,6 % nižšiu mieru úmrtnosti na choroby súvisiace s tabakom v porovnaní s priemerom EÚ.
 • Pokiaľ by zvyšok Európy prevzal švédsky model znižovania rizík užívania tabaku a podporil fajčiarov, aby prešli k bezdymovým alternatívam užívania nikotínu, mohlo by byť podľa retrospektívnej analýzy v rokoch 2000–2019 zabránené úmrtiam 2,9 mil. Európanov a strate 108 miliónov rokov života v dôsledku choroby (DALYs).

Odhadované trendy úmrtí súvisiacich s tabakem v rokoch 2020–2060

Poznámky ku schéme: Krivka „status quo“ ukazuje predpokladaný vývoj, pokiaľ budú celkom implementované odporučania Rámcovej dohody WHO o kontrole tabaku.

Krivka „THR + cessation“ (THR = redukcia rizika užívania tabaku, cessation = zanechanie užívania tabaku) ukazuje možný aditívny benefit, pokiaľ bude do stratégie adoptovaná aj všeobecná dostupnosť alternatívnych tabakových/nikotínových produktov so zníženým rizikom