Naše aktivity

Pomocou osvety pomáhame a motivujeme fajčiarov sa ich zlozvyku zbaviť.

Našim cieľom je minimalizovať negatívny dopad cigaretového dymu na zdravie fajčiarov a odstrániť jeho nežiadúce účinky na zdravie nefajčiarov.

Živé akcie

Prednášky, workshopy, meranie CO.

Zúčastňujeme sa rôznych podujatí zameraných na zdravie. Pomocou prístroja Smokelyzer* zmeriame obsah oxidu uhoľnatého v pľúcach.

Online akcie

Prednášky

Vytvárame moderný a pútavý video obsah s náučnými témami venujúcim sa lepšeniu zdravia. Súčasťou prednášok sú aj odporúčania a overené postupy.