Dá sa urobiť viac pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?

Na konferencii Kardiologické dni Petra Niederleho, dňa 14. októbra 2022 vystúpila v bloku prevencia kardiovaskulárnych ochorení so svojou prednáškou MUDr. Lenka Pavlíčková. Obsah prezentácie MUDr. Pavlíčkovej „Jak a proč přestat kouřit?“ prevzal aj časopis Medical Tribune a vytlačil pod názvom „Lze dělat více v prevenci kardiovaskulárních onemocnění?“.

Z obsahu článku vyberám:

  • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) i FDA uvádzajú významné zníženie koncentrácií škodlivých látok oproti klasickej cigarete ako u e‑cigariet, tak u výrobkov s nahrievaným tabakom (líšia sa od seba minimálne, s miernym benefitom v prospech e‑cigariet, tj. 95% vs. 99% zníženie podľa WHO a viac ako 90% vs. 99% zníženie podľa FDA).
  • výrobkov s nahrievaným tabakom prebieha široký študijný program in vitro aj in vivo. Ako zdôraznila MUDr. Pavlíčková, niektoré štúdie sú nezávislé, iné sú podporené výskumnými grantmi výrobcov, ale prebiehajú podľa štandardných pravidiel klinického výskumu a sú registrované v registri klinických štúdií (clinicaltrials.gov).
  • Z publikovaných výsledkov MUDr. Pavlíčková spomenula, okrem iného, tzv. Switching Study na potkanoch – po siedmych až ôsmych mesiacoch od prechodu z vdychovania cigaretového dymu na vdychovanie aerosólu z nahrievaného tabaku bola zrejmá redukcia aterómového plátu aj pľúcneho emfyzému o 50 percent oproti hlodavcom, ktorí boli i naďalej vystavení pôsobeniu cigaretového dymu.
  • V klinickej Exposure Response Study (Haziza et al.) zas boli zaradení fajčiari, ktorí z nejakého dôvodu nechceli prestať fajčiť, ale mohli si vybrať, či budú pokračovať s klasickými cigaretami, alebo budú používať výrobky s nahrievaným tabakom. Vo všetkých ôsmych sledovaných biomarkeroch, endoteliálnej funkcie (sICAM‑1), zrážanlivosti krvi (11‑DTX‑B2), oxidačného stresu (8‑epi‑PGF2α), prenosu kyslíku (COHb), karcinogenity (celkový NNAL), metabolizmu lipidov (HDL‑C), zápalu (počty bielych krviniek) aj funkcie pľúc (FEV1), bol ich pokles pri prechode na nahrievaný tabak plne porovnateľný so zanechaním fajčenia.
  • MUDr. Pavlíčková uviedla aj nedávne, dosiaľ nepublikovaná dáta z reálneho sveta, konkrétne z populačných observačných štúdií z Japonska, kde sú produkty s nahrievaným tabakom komerčne dostupné už od r. 2015. Počet užívateľov tabaku sa v krajine významne nemení, ale prejavil sa postupný pokles fajčenia cigariet v prospech nahrievaného tabaku, a predovšetkým jednoznačný trend poklesu hospitalizácií pre CHOCHP aj ICHS v posledných piatich rokoch.
  • Na záver MUDr. Pavlíčková zhrnula, ako sa k alternatívam užívania tabaku stavajú aktuálne odporúčania. Ideálom je nikdy nezačať užívať tabak/nikotín v akékoľvek forme a viesť k tomu najmä dospievajúcich. Všetkým fajčiarom je potrebné poskytnúť vždy edukáciu, intervenciu, farmakoterapiu a motiváciu k tomu, aby fajčenie zanechali. Iba tých, ktorí prestať nedokážu alebo z nejakého dôvodu nechcú prestať, môže lekár informovať o alternatívach so zníženou mierou rizika – vždy by sa ale mal vyvarovať výrazu „zdravšie“ či „bez rizika“.

Odkaz na článok: Lze dělat více v prevenci kardiovaskulárních onemocnění? | MT (tribune.cz)